Formulario de búsqueda

AGENDA

AsSircopatas en Moaña Rogelio: Un pallaso en recuperación

Moaña

22-09-2019

15:30

Carballeira da Rectoral de San Martiño

Circo (lat. circu(m), id:) s.m. 4. fig. Situación confusa e desordenada.

Psicópata (de psico- + -patía) s. 2. Persoa cun comportamento en desacordo coas normas sociais admitidas c ...

Conoce a Assircópatas Conoce el espectáculoPróximas actuaciones

29
MAY

+ INFO

30
MAY

+ INFO

30
MAY

+ INFO

31
MAY

+ INFO