Formulario de busca

Assircópatas



Circo (lat. circu(m), id:) s.m. 4. fig. Situación confusa e desordenada.

Psicópata (de psico- + -patía) s. 2. Persoa cun comportamento en desacordo coas normas sociais admitidas como normais para a idade, sexo, época, etc, á que pertence.

Assircópatas podería encaixar perfectamente na combinación destas dúas definicións. Pero tamén somos outra cousa: unha forma particular de ver o mundo, o humor, a vida, os conflitos, as solucións... Sempre coa teima de facelo dun xeito libre, real, absurdo, intelixente, estúpido, reflexivo, novo...

Así, transformando rúas en teatros e teatros en rúas, e usando os elementos do circo en clave teatral, imos desenrolando o noso "sirco".



Máis artistas do catálogo

Kanbahiota

+ INFO

Dínamo Teatro

+ INFO

La Calderona

+ INFO

Rodríguez & Rei

+ INFO